Víkendová aukce přispěla na novou návštěvní místnost a auto

24. 02. 2016

aukceV prostorách dnešní „kočárkárny“ v budově dětského domu v Partyzánské ulici, který provozuje Dětské centrum Plzeň, vznikne nová návštěvní místnost. Pro kočárky nechá Dětské centrum postavit v zahradě dřevěný domek.  Na tyto úpravy použije prostředky získané z víkendové akce. Ta centru vynesla 165 tisíc.

Dětské centrum Plzeň je zdravotnické zařízení, zřizované městem Plzeň, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímá rovněž děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Pečuje také o děti s vrozenými vadami, s tělesným i mentálním postižením, které vyžadují ústavní péči.  Průběžně je v péči zařízení 60 až 70 dětí.

„Zřízení nové návštěvní místnosti je dalším krokem v úspěšné modernizaci zařízení. V minulosti se nám spolufinancováním z darů podařilo zrekonstruovat hygienické zázemí, ložničky dětí, obytnou chodbu, prostory rehabilitace a poradny a další,“ jmenuje ředitelka centra Jana Tytlová.

Dobročinnou aukci uspořádala elektromontážní společnost OMEXOM GA Energo, která dětské centrum podporuje už deset let. „Každoročně přispíváme na řadu projektů a organizací. Naše pozornost se upírá především na pomoc dětem, podporu sportu a těch, kteří sami pomáhají, jako jsou třeba dobrovolní hasiči,“ přibližuje generální ředitel společnosti Zdeněk Židek. Díky partnerství společnosti OMEXOMGA Energo si dětské centrum připsalo na účet od začátku spolupráce již více než pět milionů korun.

Druhou organizací, kterou víkendová aukce podpořila, byla nově zřízená domácí hospicová péče Náruč. Organizace si klade za cíl poskytnout odbornou péči lidem v terminálním stádiu onemocnění, kteří se rozhodnou dožít v domácím prostředí v blízkosti rodiny a nejbližších přátel. Organizaci připadla druhá polovina výtěžku z aukce, tedy opět 165 tisíc

korun. „Prostředky chceme použít na koupi auta, kterým bychom mohli za klienty dojíždět, případně jim zajistit dovoz potřebných zdravotních a kompenzačních pomůcek, a také na část platu pro zdravotní sestřičku, “ dodává ředitelka organizace Jana Červánková.


Podporují nás