Poradenská činnost

Poradenská péče

Poradenskou péči poskytujeme – nově vzniklým rodinám (osvojení,pěstounská péče)

  • původním rodinám ( před a po návratu dítěte do biologické rodiny, svěření do péče prarodičů či jiných příbuzných)
  • rodinám dětí s postižením

Poradenská péče v oblasti náhradní rodinné péče:

Přijetí sociálně osiřelého dítěte žadateli NRP je závažným zásahem do života obou zúčastněných stran. Proto je zákonem zajištěna minimální tříměsíční doba nezbytná ke vzájemné adaptaci – tzv. předadopční či předpěstounská péče. V tomto čase je možné v praxi ověřit předpoklady pro vytvoření úspěšného vztahu.

Snažíme se nově vznikajícím rodinám být nápomocni,mohou se na nás obracet o radu v otázkách sociálních,zdravotních,výchovných či psychologických. Po uplynutí tříměsíční lhůty po předchozí telefonické domluvě se dostaví žadatelé s dítětem do našeho zařízení na kontrolní psychologické a pediatrické vyšetření. Cílem je posoudit zdravotní stav dítěte, pokrok v oblasti psychomotorického vývoje a úroveň vzájemných vazeb v nově vzniklé rodině.

Po uplynutí předadopční ( předpěstounské) doby žádají rodiče soud o svěření dítě do adopce ( pěstounské) péče.

Rodinám nabízíme následnou poradenskou péči ještě min. celý raný věk ( do 3 let), dle zájmu rodičů event.déle. Provázení rodin včetně psychosociálního poradenství považujeme za oboustranně prospěšnou součást péče o náhradní rodiny.

Podporují nás