Pomoc v tísni

Pomoc v tísni

Naše zařízení umožňuje přijmout na dočasnou dobu maminku s dítětem ve zdravotní či sociální tísni. K tomuto účelu byl nově zrekonstruován pokojík, umožňující mamince během pobytu u nás o své dítě trvale pečovat. Jedná se především o maminky nezletilé,nezkušené, které se pod vedením odborného personálu naučí o své dítě pečovat.

Dále přijímáme maminky k dětem rizikovým (např. s nízkou porodní váhou), k dětem se specifickými zdravotními problémy vyžadujícími zapracování matky v ošetřovatelské technice a rehabilitaci.

Včasnou pomocí lze přispět k upevnění citové vazby mezi matkou a dítětem a podpořit snahu zvládat péči i v domácím prostředí.

Podporují nás