Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR ( obecné nařízení na ochranu osobních údajů)

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE :

Správcem Vašich osobních údajů je Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace se sídlem
Na Chmelnicích 617/6 , 323 00 Plzeň ,  IČO 40526666   ( dále jen „ Správce“ )
Kontakt :  MUDr. Jana Tytlová, ředitelka   tytlova@plzen.eu    T: 37 803 7820

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE :

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů  a stížností se lze obrátit na Správce a jmenovaného Pověřence.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

JUDr. Petr Hrbáček
Telefon   37 803 7620
Email       poverenecmuss@plzen.eu

Poučení o ochraně osobních údajů

Podporují nás