O nás

Dětské centrum Plzeň je příspěvkovou organizací Magistrátu města Plzně. Poskytuje komplexní zdravotní a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen z důvodů zdravotních či sociálních.

Jedná se o jediné zařízení svého druhu v rámci Plzeňského kraje. Provoz je rozdělen do dvou samostatných budov. V budově Na Chmelnicích, v lokalitě ÚMO 1 Lochotín , jsou umístěny děti od narození zpravidla do l roku věku. V budově dětského domova v Partyzánské ulici na Doubravce, v lokalitě ÚMO 4 , je pečováno o děti starší.

Vlastní budova Na Chmelnicích vždy sloužila dětem. Jsou dochovány plány z r.1927 Ústavu pro děti slabomyslné na Lochotíně “ DOMOV“ a plány z roku 1934 Ústavu pro slabomyslné hochy. V dalších letech zde působil Domov pro matky a děti města Plzně.

Státní kojenecký ústav byl založen a zahájil svůj provoz dne 29.3.1954 s kapacitou 54 lůžek, první přednostkou byla MUDr. Miluše Lukešová.

V roce 1956 byla kapacita zvýšena na 107 lůžek, z toho 15 lůžek vyčleněno pro nedonošené děti. V čele zařízení stál primář MUDr.František Mašek Od r. 1958 přešlo zařízení pod Okresní ústav národního zdraví a následně od r.1961 pod Městský ústav národního zdraví Plzeň. V budově Na Chmelnicích bylo pečováno o novorozence a mladší kojence, v budově na Karlovarské třídě o starší kojence a postižené děti.

V roce 1977 se stal ředitelem zařízení prim.MUDr. Lumír Vodička a oddělení novorozenců s nízkou porodní hmotností rozšířilo svoji kapacitu na 20 lůžek Zde byla poskytována především zdravotní péče nedonošeným dětem , přijímány maminky ke kojení a zapracování, fungovala zde sběrna mateřského mléka. Oddělení nedonošených dětí bylo zrušeno v roce 1993, kdy péči o tyto děti převzala fakultní nemocnice.

Od r.1986 byla rozšířena věková hranice do 3 let , zrušeno zařízení na Karlovarské třídě a činnost zahájil dětský domov v Partyzánské ulici na Doubravce v budově bývalých jeslí. Od roku 1987 do roku 2000 stála v čele zařízení ředitelka prim.MUDr.Jana Foryová.

Novodobá historie se píše od r l992 , kdy usnesením Rady města Plzně vznikla samostatná organizace s právní subjektivitou Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň ; zachována kapacita 107 lůžek.

Od 1.8.2006 zahájilo svoji činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ŠNEČEK ( Zákon 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, par.42).

Podporují nás