Kontakty

Dětské centrum Na Chmelnicích 6

Na Chmelnicích 6
323 00 Plzeň

Fax: 378 037 834
E: infodcp@plzen.eu
E: tytlova@plzen.eu

IČO: 40526666
Datová schránka: BHXKHMM

Běžný účet:
43937-311/0100

Sponzorský účet:
4852600207/0100 Komerční banka

ředitelka
MUDr.Jana Tytlová
tel. 378 037 820
E: tytlova@plzen.eu

vedoucí sestra
Helena Spurná
tel. 378 037 822
E: spurna@plzen.eu


provozní
Ingrid Hořínková
tel. 378 037 825
E: horinkova@plzen.eu

lékaři
tel.  378 037 821

MUDr.Jiřina Holečková
E: holeckova@plzen.eu
MUDr.Eva Pechrová
E: pechrova@plzen.eu


sociální pracovnice

tel. 378 037 823

Bc. Markéta Šiplová
E: siplova@plzen.eu


Marie Vondráčková
E: vondrackovam@plzen.eu

Oddělení : 378 037 829 – 30

hospodářský úsek
tel. 378 037 824

Dětské centrum Partyzánská 55

Partyzánská 55
312 05 Plzeň

Staniční sestra Miroslava Krausová
tel.  378 037 814
E: krausovami@plzen.eu

Lékařka   MUDr.Michaela Čechová
tel. 378 037 815
E: cechovaM@plzen.eu

Psycholožka  PhDr.Irena Plzáková
tel. 378 037 815
E: plzakova@plzen.eu

Sociální pracovnice  PhDr. Štěpánka Lodrová
tel. 378 037 818
E:  lodrovas@plzen.eu

oddělení : 378 037 811 – 13

sklad : 378 037 816

Podporují nás