Dětský domov

Dětský domov se nachází v Partyzánské ulici na sídlišti Doubravka. Jedná se o zařízení pečující o děti od l do 3 let věku. Dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je zde poskytována komplexní zdravotně sociální,výchovná a psychologická péče. Kapacita dětského domova je 40 lůžek. Jedná se o děti zdravé, o děti se specifickými zdravotními potížemi a o děti s postižením trvalého rázu – hendikepem tělesným,mentálním či smyslovým.

O děti pečují zkušené „tety“ – dětské sestřičky pod vedením lékaře a psychologa. Velký důraz je kladen na výchovu, snahu rozvíjet schopnosti dětí a řešit jejich individuální potřeby.

Denní režim u nejstarších batolat se blíží péči v předškolním zařízení. Dětí chodí pravidelně na vycházky , poznávají „okolní“ svět. K pobytu na čerstvém vzduchu využívají zahradu s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, bazénkem. Několikrát do roka navštěvují zoologickou zahradu, divadelní představení, jedou na výlet do okolí Plzně. Se svými tetami, sponzory a přáteli zařízení slaví Vánoce, Velikonoce ,Den dětí, narozeniny. Každé dítě má založeno vlastní fotoalbum.

Děti s postižením se snažíme integrovat mezi vrstevníky. Velmi důležitá je možnost pravidelné rehabilitace. Zkušená fyzioterapeutka kombinuje nejen ověřené rehabilitační metody, ale využívá i relaxační bazének s míčky a vnitřní bazének s perličkou. Několikaletou tradici má ozdravný pobyt našich nejstarších batolat v rekreačním zařízení v Kašperských Horách. Pobyt na čerstvém vzduchu výrazně zlepšuje zdravotní stav a pychomotorický vývoj .

K novým metodám patří „canisterapie“ tzn. léčebný kontakt psa a člověka. Náš dětský domov spolupracuje s o.p.s. „Pomocné tlapky“ . Díky vstřícnosti členů tohoto sdružení získaly děti psí kamarády. Pravidelné návštěvy pejsků mají pozitivní vliv nejen na děti zdravé , ale především na děti s postižením.

Podporují nás