uvod-imgDětské centrum Plzeň je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímáme děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým,které vyžadují ústavní péči. Dále umožňujeme doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné a staráme se o děti před umístěním do náhradních rodin. Odbornou poradenskou péči nabízíme náhradním i biologickým rodinám.

V odůvodněných případech přijímáme k dítěti i matky. Jedná se především o matky kojící, dále o matky nezkušené, nezletilé, event. o budoucí náhradní maminky, které se pod vedením personálu naučí o své dítě pečovat. Děti jsou přijímány na žádost vlastních rodičů či na základě soudního rozhodnutí.

Novinky

Archiv novinek

Podporují nás

© 2018 Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace