Seznam dárců v roce 2014

Finanční dary :

Christ Car Wash, s.r.o. , zaměstnanci DHL, s.r.o. , Naretec, s.r.o. , Jiří Kozák, HERO Czech, s.r.o. , Jaroslava Marešková, Jarmila Vlčková, Martin Švadlenka, Stahlgruber CZ, s.r.o. , Soňa Zajícová, Šárka Cabadová-Waisová, Lucie Svobodová, ČSOB, a.s. Plzeň, Miloslav Vidršperk, Lottery M Constantina – Spain, Jaroslav Jougl, Lenka Vlčková, Tomáš Kraus, Lukáš Sedláček, Andrea Vaisová, Jana Lenochová, FTV PRIMA, Tatiana Picková, František Klíma, NARETEC, s.r.o., MUDr. Anna Ebertová, GA ENERGO TECHNIK, zaměstnanci DHL Express, KOVO Klima, s.r.o. , studentská společnost Kbadges, Franz Xaver Sigl, Jindra Čekanová, Ryspol a Ryspol, Pavel Kratochvíl, DSP Market, s.r.o., Oksana Gorobets, PILSCOM, s.r.o., Klíč Plzeň

Celkem získané finanční dary :  689.106,77 Kč.

Věcné dary :

Dalibor Linda, Czech Communications Systém, Divadelní službyPlzeň, Mistrall West s.r.o., Jana Kretschmerová

Celkem získané věcné dary v hodnotě :   40.506,-Kč.

Veřejná sbírka:

Dětské centrum Plzeň,p.o. koná veřejnou sbírku na základě osvědčení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j.: VVŽÚ/2916/13 ; sbírka je prováděna pokladničkami umístěnými v těchto lokalitách : ČSPH AGIP Svatá Kateřina , GLOBUS ČR hypermarket Chotíkov,TESCO STORES ČR a.s.Americká 47 Plzeň , BOLEVECKÁ LÉKÁRNA .

Dále využíváme tzv.putovní pokladničky – sbírka je osvědčena na celé území ČR.

V roce 2014 dosáhl výtěžek ze všech pokladniček částku 148.260,- Kč.

Děkujeme Všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.

Podporují nás

Dětské centrum Plzeň © Copyright 2015. Všechna práva vyhrazena.