uvod-imgDětské centrum Plzeň je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímáme děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým,které vyžadují ústavní péči. Dále umožňujeme doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné a staráme se o děti před umístěním do náhradních rodin. Odbornou poradenskou péči nabízíme náhradním i biologickým rodinám.

V odůvodněných případech přijímáme k dítěti i matky. Jedná se především o matky kojící, dále o matky nezkušené, nezletilé, event. o budoucí náhradní maminky, které se pod vedením personálu naučí o své dítě pečovat. Děti jsou přijímány na žádost vlastních rodičů či na základě soudního rozhodnutí.

Novinky
Dobročinná aukce

14. 10. 2015

Dobročinná aukce, která se uskutečnila 9. října 2015 v rámci setkání partnerů pořádaného společností OMEXOM GA Energo, vynesla částku 332…

Celý článek »

Archiv novinek

Podporují nás

Dětské centrum Plzeň © Copyright 2015. Všechna práva vyhrazena.